Sm 62

Kungsstenen

Sm 62

Rydaholms socken
Östbo härad
Värnamo kommun

Sm 62 hittades i början av 1800-talet vid den gamla landsvägen Värnamo - Växjö, tre kilometer från Ed, av en man vid namn A.E. Monthan. Han lät flytta runstenen till sin nuvarande plats, och lät samtidigt rista in en egen runinskrift på stenens baksida där han talar om att han hittat stenen och sedan låtit flytta den. I bygden finns andra runstenar ristade av samme man. Dessa runinskrifter är något svårtolkade, med en blandning av runor och latinska bokstäver. Sm 62 kan tidigare ha stått vid den väg som passerat den närbelägna Årån.

Sm 62 text

Translitterering
tusti : karþi : kubl : þasi : efti : eta : sun : s ...

Tolkning
Toste gjorde detta minnesmärke efter Ätte, sin son.

I inskriften möter vi Toste som rest stenen efter sin son Ätte. Runstenen kallas Kungsstenen efter gravröset Kung Ettes hög som finns 250 meter öster om runstenen. Enligt tradition så ska Tostes son Ätte ligga begravd där.


Tillbaka till runstensgalleriet