Sm 61

Runstensholmsstenen

Sm 61


Tånnö socken
Östbo härad
Värnamo kommun

Runstenen i gnejs står på ursprunglig plats vid gravfältet i byn Tånnö utanför Värnamo. Det första namnet som möter oss i inskriften kan antingen vara mansnamnet Gudvard eller kvinnonamnet Gudvor. Är det Gudvard så är det två män som låtit resa stenen efter sina söner, vilket är ovanligt. Är det Gudvor så är det en man och en kvinna som låtit resa stenen. Det har spekulerats om att de bägge stenresarna kan ha varit gifta. Det som talar emot detta är att hustrun sällan nämns först i en inskrift. Jag menar istället att Gudvard/Gudvor och Karl kan ha någon annan form av släktrelation. Man kan tänka sig att de två olika runbanden på stenen representerar två familjer. Det yttersta runbandet kan visa att det är Gud­vard/Gudvor som är den ena familjens överhuvud och har rest stenen över sin son. På det inre runbandet är det Karl som är familjens överhuvud, och han har rest stenen efter sin son. Bönen är placerad på det vertikala runbandet, mitt på stenen, för att visa att det är två kristna familjer som rest stenen tillsammans. Sm 61 benämns "en tusenårig bön i sten" av lokalbefolkningen.

Sm 61 text

Translitterering
kuþuar : let : resa : stein : þana : eftR : auþa : sun : sin / auk : karl : eftiR : stin : sun : sin : / kuþ hialbi : sau

Tolkning
Gudvar(d) (el.Gudvor) lät resa denna sten efter Öde, sin son, och Karl efter Sten, sin son, Gud hjälpe själen.


Tillbaka till runstensgalleriet