Sm 60

Skaftarpsstenen

Sm 60


Rydaholms socken
Östbo härad
Värnamo kommun

Denna runsten är en av mina favoriter. Det är en mycket vacker sten, och runorna är synnerligen välgjorda och behagfulla i sin utformning. Stenen, som är i gnejs och 1,5 meter hög, står i ett röse vid vägskälet i Skaftarp, vilket är runstenens ursprungsplats. På stenen nämns både kummel (minnesmärke) och vägamot (vägskäl). Vägskälet finns där fortfarande, men är kanske inte lika betydande idag som när stenen restes. Minnesmärket som nämns i inskriften avser både runstenen och röset som stenen står i. Om detta röse är ett gravröse, odlingsröse eller ett röse som gjorts till detta runstensmonument är svårt att säga. Det är mycket ovanligt att runstenar står på gravrösen. Runstenar är i regel minnesstenar och inte gravstenar. Denna runsten är ett bra exempel på varför runstenar bör stå kvar på ursprunglig plats. Att se en runsten i sitt rätta sammanhang är en häftig upplevelse och manar lätt fram fantasin.

Sm 60 text

Translitterering
· sen · uku · starki · karþu · / · kubl · þesi · efeiR · kuþmut · faþur · sin · uitrk · þasi · oueha · muti ·

Tolkning
Sven (el. Sten) och Starke gjorde detta minnesmärke efter Gudmund, sin fader, denna minnesvård vid vägmötet.


Sm 60

Stenens vänstra smalsida, där inskriften börjar


Tillbaka till runstensgalleriet