Sm 59

Sm 59


Rydaholms socken
Östbo härad
Värnamo kommun

Runstenen i amfibolit står idag i byn Upplid, men det finns äldre källor som kan koppla stenen till byn Horda. Stenens topp saknas och man känner inte till dess utseende.

Sm 59 text

Translitterering
: sekmutr : kearþ ... ulf : buruþur : sin

Tolkning
Sigmund gjorde ... -ulf (el. Ulf), sin broder.

På stenens saknade parti kan man tänka sig att det stått "detta minnesmärke", kubl þesi. Runstenens text blir i sådana fall följande: Sigmund gjorde detta minnesmärke efter Ulf, sin broder.


Tillbaka till runstensgalleriet