Sm 55

Rasesten

Sm 55


Byarums socken
Östbo härad
Vaggeryds kommun

Runstenen i röd granit står på ursprunglig plats vid vadstället Rasavad bredvid Lagan, med den gamla hålvägen strax intill. Runstenen är fint huggen med ett skriftband längs kanten som övergår i ett knutkors på stenens mitt. Stenens inskrift är speciell, då den är mycket svårtolkad. Många försök till översättning i äldre tid har gjorts, men utan lyckade resultat. Den senast gjorda tolkningen är från 2001, av runologen Evert Salberger, men även denna översättning har blivit ifrågasatt.

Sm 55 text

Translitterering
hakR : kulkR : aukR · kuþkurR : riþ : itRn : þan : isunR : auti : Rtinf :

Salbergers tolkning
haki : kulki : auki · (m)uþkur : ri(s)þ(u) : i(s)tin : þan(a) : isuni(r) : au(f)ti(r) : i(s)tin f(aþur sin)

Hake, Kolke (eller Folke), Auke, mor och dotter reste denna sten, sönerna efter Sten (eller Östen) sin fader.

Se vissa likheter i stavning med DR 298


Hålväg

Hålvägen mot vadstället Rasavad vid Sm 55


Tillbaka till runstensgalleriet