Sm 121

Sm 121

Rogberga kyrkogård
Tveta härad
Jönköpings kommun

Runstenen Sm 121 står idag utanför Rogberga kyrkogård, väster om kyrkan. Runstenen, som är från 1000-talets början, är två meter hög och av röd granit. Stenen är tyvärr avslagen längs högra sidan, men tack vare en teckning som gjordes av stenen 1691 känner man till den del av inskriften som gått förlorad. Runstenen uppges ha stått på kyrkogården 1667, men vid reparation av vapenhuset 1817 murades stenen in i grundmuren. Vid rivningen av den medeltida kyrkan på 1860-talet plockades runstenen ut och ställdes innanför den östra kyrkogårds­muren, och 1948 fick den sin nuvarande placering.

Sm 121 text

Translitterering
ketil : resþi : kuml : þusi : eftiR : le- . [muþ]ur [:] bruþur : sin :

Tolkning
Ketill reste detta minnesmärke efter Lek(?) sin morbror.

Ketill betyder 'kittelhatt, hjälm', och är ett ganska vanligt namn på runstenarna. Lek är däremot inte känt från någon annan runinskrift och kan betyda hastig rörelse, idrott eller kamp. Oftast reste man stenar till minne av sina fäder, bröder eller söner. Att resa sten efter sin morbror är inte känt från någon annan småländsk runsten. Förklaringen till detta kan vara att Lek inte hade några andra arvingar än Ketill. Inskriften är säkerligen en arvstext, där Ketill indirekt talar om att han är Leks arvinge. Detta arvsfärhållande var något ovanligt, vilket kan ha varit en av orsakerna till att Ketill lät resa runstenen.


Kyrkorna i Rogberga

Rogberga k:a

Rogberga kyrka från 1869 sedd från söder

Den nuvarande kyrkan invigdes 1869 och är en tunnvalvskyrka som är mycket tidstypisk. Kyrkan, som är vitkalkad, är uppförd i sten, medan tornet är murat av tegel från Riddersbergs tegelbruk. Den medeltida kyrkan i Rogberga revs 1867 efter att ha eldhärjats och byggts om ett flertal gånger. När den medeltida kyrkan i Rogberga uppfördes vet man inte, men förmodligen byggdes den under 1100-talet. Kyrkan blev under årens lopp renoverad och säkerligen ombyggd. Vi känner alltså bara till kyrkans utseende från 1800-talet. Den sista renoveringen gjordes 1817, då runstenen fick sin plats i vapenhusets grundmur. Den gamla kyrkan hade en förskjutning åt söder på 20 meter i förhållande till den nuvarande. Det finns också vissa indikationer på att det ska ha funnits en äldre föregångare i trä i kyrkogårdens sydvästra hörn.


Gravfält i Bogla

Delar av gravfältet i Bogla by cirka 500 meter öster om Rogberga kyrka.
Denna hög grävdes ut under 1800-talet.


Offerkällan i Bogla

Offerkällan i Bogla by 500 meter öster om kyrkan


Tillbaka till runstensgalleriet