DR 337

Vallebergastenen

DR 337a


Valleberga socken
Ingelstads härad
(nu i Lund vid runstenskullen i Lundagård)

Runstenen påträffades på 1700-talet i två delar, i ett gärde i Valleberga. När stenen 1845 skulle bli undersökt av den danska runologen Thorsen, fann han stenens nedersta del använd som staketstolpe. Den andra delen av stenen hittades 1869 av runforskaren Bruzelius. Han lät sammanfoga delarna och förde sedan runstenen till runstenskullen i Lundagård, där den fortfarande har sin placering.

DR 337 text

Translitterering
suin : auk : þurgutr : kiaurþu : kubl : þisi : eftiR mana auk suina : kuþ : hialbi : siaul : theRa : uel : ian : theR : likia : i : luntunum

Tolkning
Sven och Torgöt gjorde dessa kummel efter Manne och Svenne. Gud hjälpe deras själ väl. Och de ligga i London.

I inskriften möter vi Sven och Torgöt som har rest stenen efter Manne och Svenne. Vad de har haft för relation till varandra går inte att utläsa av texten. Runstenen är endast ett minnesmonument, då inga arvsförhållanden anges. I de fallen angav man oftast släktskap. Man kan tänka sig att de var kamrater, och då stridit eller varit i viking tillsammans i England. Manne och Svenne har av okänd anledning dött där, men inskriften talar om att de ligger begravda i London. En liknade berättelse möter vi på en småländsk runsten, Sm 101 i Nöbbeleholm. Inskriften berättar: "Gunkel satte denna sten efter Gunnar, sin fader, Rodes son. Helge lade honom, sin broder, i stenkista i England i Bath". I denna inskrift, som dessutom är en arvstext, får vi reda på att Gunnar är lagt i en stenkista, kanske är det en så kallad Eskilstunakista† som anges.

Båda dessa runstenar bär kors, och Valleberga stenen har dessutom en bön i slutet av inskriften. Detta är typiskt kristna minnesmonument och inskrifterna kan indikera att de döda antagligen fått en kristen begravning. Det som möjligen kan stärka detta påstående är den kisthäll som finns i S:t Paul i London. Hällen är ristad i ringerikestil, vilket är samma stil som finns på både DR 337 och Sm 101. Ringerikestilen dateras från slutet av 900-talet och fram till ca 1050.

Uppmärksamma kiaurþu kubl þisi (gjorde dessa kummel). Runstenen har rest tillsammans med ytterligare en runsten eller troligast tillsammans med en eller flera resta stenar utan inskrift.

Eskilstunakistor är senvikingatida/tidigmedeltida gravmonument, som består av två gavelhällar, två sidohällar och ett lock. Dessa monument, som i princip bara förekommer i Sverige, restes på de första kyrkorna och placerades ovanmark. Oftast är lockhällen och gavelhällarna ornerade och har runinskrift.


DR 337b

Runstenens B-sida, notera London längst ner till höger


Runstenskullen

Runstensmonumentet i Lundagård som uppfördes 1864


Tillbaka till runstensgalleriet