DR 333

Örjastenen

DR 333

Runorna är imålade på fotografiet


Runstenen påträffades 1867 vid ombyggnaden av Örja kyrka. Den fördes därefter till Lund och restes vid runstenskullen i Lundagård. Då stenen for illa av att stå utomhus flyttades den inomhus i Lunds Universitets Historiska Museum. Idag finns stenen i museets magasin, tillsammans med DR 258 och DR 318.

DR 333 text

Translitterering
stãrR : Aftfiri (:) ãsa [:] ?u? ...?A...

Tolkning
Strå efter firi, Åses (son?)...

DR 333 är en runsten från den tidiga vikingatiden, förmodligen 800-tal. Detta märks på A-runan som sedermera blev en h-runa och på ã-runan som har bistavarna placerade högre upp, precis som i den äldre 24 typiga futharken.


Tillbaka till runstensgalleriet