DR 331

Gårdstångastenen 3

DR 331


Gårdstånga socken
Frosta härad
(nu i Lund vid runstenskullen i Lundagård)

Gårdstångastenen 3 upptäcktes i Gårdstånga kyrkogårdsmur 1867, och likaså Gårdstångastenen 2. Bägge stenarna fördes till Lund och ingår sedan dess i runstensmonumentet i Lundagård. Gårdstångastenen 3 har en mycket enkel inskrift, men en intressant detalj på stenen är hammartecknet som är placerat vid slutet av inskriften. Möjligtvis är det Tors hammare Mjölner som har ristats på stenen. Runstenarna under senvikingatid anses vara kristna monument, och genom att resa en runsten under denna tid anslöt man sig till alla de andra starka individer som var med att skapa denna runstenstradition. Kanske kan de senvikingatida runstenar som uppvisar hedniska inslag vara resta av stenresare som vill tydliggöra att de själva eller de som fått stenarna resta över sig inte övergått till kristendomen. Detta kunde möjligen röra sig om samma motreaktion eller ställningstagande som den att bära en torshammare runt halsen. Det är inte förrän en ny religion gör intåg i ett samhälle som man behöver använda religiösa symboler för att visa sin tillhörighet.

DR 331

Translitterering
asur : sati : stina : þisi : iftiR : tuba :

Tolkning
Assur satte dessa stenar efter Tobbe.

Uppmärksamma sati stina þisi (satte dessa stenar). Runstenen har rest tillsammans med ytterligare en runsten, eller troligast tillsammans med en eller flera resta stenar utan inskrift.


Runstenskullen

Runstensmonumentet i Lundagård som uppfördes 1864


Tillbaka till runstensgalleriet