DR 330

Gårdstångastenen

DR 330


Gårdstånga socken
Frosta härad
(nu i Lund vid runstenskullen i Lundagård)

Gårdstångastenen 2 upptäcktes i Gårdstånga kyrkogårdsmur 1867, och likaså Gårdstångastenen 3. Bägge stenarna fördes till Lund och ingår sedan dess i runstensmonumentet i Lundagård. Gårdstångastenen 2 är skadad, men det mesta av inskriften är bevarad.

DR 330 text

Translitterering
a...usti : auk : kunar : ...u : stina : þasi : aiftiR : kn... ... ...biurn : filaka : sin(a) ... : þiR : trikaR : uaRu : u--(-) -isiR : i uikiku

Tolkning
Toste(?) och Gunnar reste dessa stenar efter Knuel(?) och (Ås?)björn, sina bolagsmän. Dessa 'drængar' var orädda på vikingatåg.

Här nämns både epiteten filaga och dräng, vilket brukar översättas med bolagsman respektive (yngre) krigare/kämpe. I slutet av texten finner vi ordet viking, och runstenen bekräftar bara att det var långt ifrån alla som var vikingar här i Norden. En viking var en krigare som låg i viking, alltså var med på ett vikingatåg.

Byn Gårdstånga finns omnämnd på en småländsk runsten, Sm 52. Denna inskrift lyder: "Rolf och Eskil gjorde denna sten efter Livsten, sin fader, som blev död i Skåne vid Gårdstånga, och förde (honom) till Finnveden". Runforskaren Otto von Friesen har kopplat denna inskrift till slaget vid Gårdstånga, då den danske kungen Knut den store krigade mot den svenske kungen Anund Jakob och den norske kungen Olav Haraldsson. Enligt von Friesen stod slaget 1025, och de tre smålänningarna skulle ha kämpat på den svenske och den norske kungens sida. Fadern stupade och sönerna förde hem hans kropp till Finnveden. Denna tolkning är endast en hypotes, om än fantasieggande och spännande.

Uppmärksamma -u stina þasi (satte/reste dessa stenar). Runstenen har rest tillsammans med ytterligare en runsten, eller troligast tillsammans med en eller flera resta stenar utan inskrift.

DR 330

Runstenens B-sida, notera ordet viking längst ner till höger på stenen
I bakgrunden syns DR 337 och arkeloglogiska institutionen i Lund


Runstenskullen

Runstensmonumentet i Lundagård som uppfördes 1864


Tillbaka till runstensgalleriet