DR 325

Dagstorpsstenen

DR 325


DR 325 som idag står utanför Kulturen i Lund blev 1910 sprängd i 104 bitar. En gårdsägare i Dagstorp upptäckte runor på stenbitarna och lät sedan samlade ihop dem. Runstensbitarna sammanfogades och tackvare denna insats kan vi idag skåda en mycket vacker och välhuggen runsten

DR 325 text

Translitterering
× sikmtr × sati × stin × þansi × iftiR × klakR × faþur × sin ×

Tolkning
Sigmund satte denna sten efter Glägg (eller Klack), fader sin.

Det lite ovanliga namnet Glägg som betyder 'skarpögd' möter oss även på en småländsk runsten, Sm 133 .


Tillbaka till runstensgalleriet