DR 318

Håstadstenen

DR 318

Den bevarade delen av Håstadstenen


DR 318 finns idag i Lunds Universitets Historiska Museums magasin. Stenen är inte hel, då den blev sönderslagen under 1800-talet. Tackvare att man lät avbilda stenen på 1700-talet känner vi till hela inskriften. Stenen som åter blev funnen 1907, då ej intakt, fördes senare till museet.

DR 318 text

Translitterering
Brant(r) [: karþi : kubl : þusi : uftir : k]uba : faþur sin : [ifi : filaki : iku]ba :

Tolkning
Brand gjorde dessa minnesmärken efter Gubbe, sin fader, och Eve, Gubbes bolagsman.

I denna inskrift möter vi epitetet filaga (bolagsman). I inskriften står det karþi kubl þusi (gjorde dessa minnesmärken) antigen har stenen rest ihop men en annan okänd runsten eller med en eller flera stenar utan inskrift.


DR 318b

Namnet Brant(r) är imålat på fotografiet


DR 318a

uba : faþur sin och ba : är imålat på fotografiet


Tillbaka till runstensgalleriet