DR 317

Vallkärrastenen

DR 317

Vallkärra socken
Torna härad
(nu i Lund vid runstenskullen i Lundagård)

Runstenen nämns första gången i källorna 1627, och stod då på ursprunglig plats. På 1800-talet blev stenen flyttad av en bonde, men då han hemsöktes av spöken var han snabb med att sätta tillbaka stenen igen. Lite väl snabb då han satte ner stenen alldeles för djupt, vilket resulterade i att inskriftens nedre del hamnade under mark. Idag står DR 317 vid runstenkullen i Lundagård.

DR 317 text

Translitterering
tufa : risþi : stinã : þisi : uftiR : kamal : buta : sin : uk : ãsur : a : sun : hs :

Tolkning
Tova reste dessa stenar efter Gammal, sin man/husbonde, och (efter) Assur, hans son.

Uppmärksamma risþi stinã þisi (reste dessa stenar). Runstenen har rest tillsammans med ytterligare en runsten, eller troligast tillsammans med en eller flera resta stenar utan inskrift.


Runstenskullen

Runstensmonumentet i Lundagård som uppfördes 1864


Tillbaka till runstensgalleriet