DR 316

Norra Nöbbelövsstenen

DR 316


N. Nöbbelöv socken
Torna härad
(nu i Lund vid runstenskullen i Lundagård)

På 1700-talet satt DR 316 i kyrkogårdsmuren, för att senare bli gränssten vid vägskälet mellan Nöbbelöv och Fjelie. Under 1870-talet blev den flyttad till Fjelie prästgård, då man var rädd att den skulle förstöras. Idag står stenen tillsammans med flera andra skånska runstenar vid runstenskullen i Lundagård.

DR 316 text

Translitterering
: tufi : risþi : stin : þisi : iftR : umun : sin : fila...

Tolkning
Tove reste denna sten efter Umon (?), sin bolagsman.

I denna inskrift möter vi ytterligare en titel eller benämning. Vi får reda på att Umon var Toves felaga, vilket betyder bolagsman. Bolagsmän var antagligen goda kamrater som exempelvis ägde skepp tillsammans. Eftersom stenens topp är skadad är inte alla runor i ordet filaka bevarade. Ordet finns på flera runstenar, vilket gör det möjligt att tolka.


Runstenskullen

Runstensmonumentet i Lundagård som uppfördes 1864


Tillbaka till runstensgalleriet