DR 315

Lundastenen

DR 315

Stenen på bilden är en avgjutning,
originalet finns i Köpenhamn


DR 315 hittades på 1790-talet i ett stengärde på Stora Tvärgatan i Lund. Stenen stod kvar där ända fram till 1829, då biskop Faxe i Lund gav stenen till biskop Münter i Köpenhamn. Runstenen blev då inmurad i porten till bispegården i Nørregade, där den fortfarande finns. Stenen på bilden är en avgjutning av originalet, och avgjutningen finns på Kulturen i Lund.

DR 315 text

Translitterering
Tuki : let : kirkiu : kirua : auk : ?

Tolkning
Toke lät kyrkan bygga ...

I inskriften talar Toke om att han byggt en kyrka. Vilken kyrka det rör sig om är svårt att säga, då det i det medeltida Lund fanns över tjugo kyrkor. En kyrka som det har spekulerats om är S:t Stefans kyrka.


Tillbaka till runstensgalleriet