DR 298

Dalbystenen

DR 298


DR 298 påträffades 1931 i en gammal stenbro i trakten kring Sjötorp, som ligger mellan Dalby och Lund. Dalbystenen togs ut ur bron och överlämnades därefter till Lunds universitets historiska museum. Idag är stenen rest utanför Kulturen i Lund.

DR 298 text

Translitterering
þurkiR : raþi : stin : þan?? (:?) at : itinkil : faur : sin : kuþn : buta : as : liki : hu(k) (??)

Tolkning
Torger reste denna sten efter Stenkil, sin fader, (en) god bonde som länge...

Stenens inskrift visar att Torger antingen precis börjat lära sig runskrift eller att han haft problem med att hantera skrivkonstens regler. I runtexten finns flera avvikande stavningar, och han har använt vänderunor, stuprunor och stupande vänderunor utan någon som helst logisk följd. I och för sig så fanns det inga stavningsregler på den tiden, utan man skrev orden som de uttalades, men trotts detta visar inskriften att Torger inte var någon van runristare.

Jag lät översätta namnet itinkil till (s)tinkil (Stenkil) då ordet/namnet "sten" i vissa runinskrifter stavas itin. Man har alltså satt en i-runa i ordets/namnets början istället för en s-runa. Vad detta stavningsfenomen beror på kan jag inte svara på, men det förekommer i flertalet runinskrifter. Jämför med Salbergers tolkning av inskriften på Sm 55. En annan likhet med Sm 55 är att runristaren även i denna inskrift har använt kortformen þan istället för det normalt förkommande þana.


Tillbaka till runstensgalleriet