DR 296

Hällestadstenen 2

DR 296

Torna-Hällestads kyrka

De tre stenarna i Hällestad påträffades 1668 i kyrkogårdsmuren av pastor Sven Kundsen. De hade använts som byggmaterial i kyrkogårdsmuren. När stenarna blev placerade i muren finns det inga uppgifter på. Under 1820-talet blev runinskrifterna frilagda och tolkade i samband med restaureringen av kyrkan. Runstenarna blev senare under 1800-talet inmurade i kyrkan då den byggdes ut. 1876 var runstenarna helt överkalkade, men kalken knackades bort på begäran av runologerna Ludvig Wimmer och Sophus Bugge. Stenarna är fortfarande inmurade i de korsarmar som tillkom under 1800-talet.

Alla de tre runstenarna är möjligtvis resta till minne av deltagare i det berömda slaget vid Fyrisvallarna, utanför Uppsala på 980-talet. Slaget stod mellan Erik Segersäll och hans brorson Styrbjörn Starke. Enligt berättelserna om slaget vann Erik med hjälp av Odens trolldom. Oden gjorde Styrbjörn och hans män blinda, men några lyckades fly och de fick ej tillbaka synen förän de kommit utanför hans trollkrets.

DR 296 text

Translitterering
:ãskautr : risþi . stin : þansi (:) (:?) (i)ftiR : airu : brþur : sin : ian : saR : uas : him : þiki : tuka : nu : skal : statã : stin : ã : biarki :

Tolkning
Asgöt reste denna sten efter Ärre, sin broder. Men han var hirdman (åt) Toke. Nu skall stå, sten på berget.

I inskriften nämns att Asgöt var Tokes hirdman. Hirdmannen var en person som fick sitt uppehälle i en stormans hem. Hirdmannens uppgift var att strida med sin hövding och beskydda honom mot fiender. I inskriftens slut står det att stenen är satt på berget. Med berget menas kanske en gravhög där man låtit gravsätta Toke, eller så är det den intilliggande Romeleåsen som åsyftas.


Hällestads kyrka

Torna-Hällestads kyrka


Tillbaka till runstensgalleriet