DR 295

Hällestadstenen 1

DR 295a

Torna-Hällestads kyrka

De tre stenarna i Hällestad påträffades 1668 i kyrkogårdsmuren av pastor Sven Kundsen. De hade använts som byggmaterial i kyrkogårdsmuren. När stenarna blev placerade i muren finns det inga uppgifter på. Under 1820-talet blev runinskrifterna frilagda och tolkade i samband med restaureringen av kyrkan. Runstenarna blev senare under 1800-talet inmurade i kyrkan då den byggdes ut. 1876 var runstenarna helt överkalkade, men kalken knackades bort på begäran av runologerna Ludvig Wimmer och Sophus Bugge. Stenarna är fortfarande inmurade i de korsarmar som tillkom under 1800-talet.

Alla de tre runstenarna är möjligtvis resta till minne av deltagare i det berömda slaget vid Fyrisvallarna, utanför Uppsala på 980-talet. Slaget stod mellan Erik Segersäll och hans brorson Styrbjörn Starke. Enligt berättelserna om slaget vann Erik med hjälp av Odens trolldom. Oden gjorde Styrbjörn och hans män blinda, men några lyckades fly och de fick ej tillbaka synen förän de kommit utanför hans trollkrets.

DR 295 text

Translitterering
Sida A : askil : sati : stin : þansi : ift(iR) : tuka : kurms : sun : saR : hulan : trutin : saR : flu : aigi : at : ub : salum :

Sida B satu : trikaR : iftiR : sin : bruþu : stin : ã : biarki : stuþan : runum : thiR :

Sida C kurms : tuka : kiku : nisti(R)

Tolkning
Eskil satte denna sten efter Toke, Gorms son, hans hulde herre. Han flydde icke vid Uppsala. Satte 'drengar' (kämpar) efter sin broder sten på berget. Står fast med runor. De Gorms Toke gingo närmast.

Kanske är denna Toke son till kung Gorm den gamle av Danmark, Harald Blåtands far. Om Gorm i inskriften syftar på den danske kungen är Toke i sådana fall bror eller halvbror med Harald Blåtand. Toke Gormsson är endast känd från runstenarna. En annan detalj i inskriften som är värd att nämna är ordet broder, som i detta fall antagligen syftar på vapenbroder. I inskriftens slut står det att stenen är satt på berget. Med berget menas kanske en gravhög där man låtit gravsätta Toke, eller så är det den intilliggande Romeleåsen som åsyftas.


DR 295b

Runstenens B- och C-sida


Hällestads kyrka

Torna-Hällestads kyrka


Tillbaka till runstensgalleriet