DR 288

Bjäresjöstenen 2

DR 288


Idag står stenen utan för Kulturen i Lund. 1627 stod den i ett gärde i Bjäresjö och på 1800-talet flyttades den till Marsvinsholms park för att 1913 skänkas till Lunds historiska museum.

DR 288 text

Translitterering
× ãaki × sati × stain × þansi × aftiR × ulf × bruþur × sin × harþa × kuþan × trak

Tolkning
Åke satte denna sten efter Ulf, sin broder (en) mycket god 'dræng' (kämpe).

Betydelsen av ordet dräng har diskuterats mycket. Den mest vedertagna tolkningen är att en dräng var en (yngre) krigare som ingick i en hird (kungens närmaste män).


Tillbaka till runstensgalleriet