DR 284

Hunnestadstenen 3

DR 284


Stenen har ingått i det en gång så praktfulla Hunnestadsmonumentet. Monumentet blev tyvärr förstört någon gång mellan 1726 och 1814. Tre av stenarna blev funna 1814 i ett gärde vid Marsvinsholms herrgård, men en runsten var sönderslagen. Eftersom runmonumentet blivit avtecknat under 1600- och 1700-talen insåg man att två bildstenar saknades efter att monumentet förstörts. Av Hunnestad­monumentets två runstenar och tre bildstenar saknas fortfarande dessa två bildstenar och de stenar som finns kvar av monumentet idag är DR 282, DR 283 och DR 284.

DR 284 är den enda bildsten som finns bevarad av Hunnestadsmonumentet. Bildstenen visar en kvinna som rider på ett fyrfotadjur och använder ormar som tömmar. Denna bild har associerats med Hyrrokkin. Hon är en jättekvinna som nämns i Snorres Edda i berättelsen om guden Balders död. Snorre berättar att Hyrrokkin 'den av eld hopskrumpna' kom ridande till Balders begravning på en varg med ormar som tömmar. Gudarna hade kallat på henne eftersom hon var den enda som orkade skjuta ner Balders likskepp i sjön. Eddadikten om Balders död känns ganska naturlig att förena med bildframställningen på DR 284.

Noterar den ormslinga som finns ovanför Hyrrokkin, kanske kan det vara ett tomt skriftband. Möjligheten finns att även denna sten skulle fått en runinskrift, men att så ej blev fallet.


Tillbaka till runstensgalleriet