DR 283

Hunnestadstenen 2

DR 283


Stenen har ingått i det en gång så praktfulla Hunnestadsmonumentet. Monumentet blev tyvärr förstört någon gång mellan 1726 och 1814. Tre av stenarna blev funna 1814 i ett gärde vid Marsvinsholms herrgård, men en runsten var sönderslagen. Eftersom runmonumentet blivit avtecknat under 1600- och 1700-talen insåg man att två bildstenar saknades efter att monumentet förstörts. Av Hunnestad­monumentets två runstenar och tre bildstenar saknas fortfarande dessa två bildstenar och de stenar som finns kvar av monumentet idag är DR 282, DR 283 och DR 284.

På DR 283 möter vi återigen Esbern som reste DR 282 tillsammans med Tomme. Denna stenen är rest av Esbern över den döde Tomme. Stenens inskrift uppger att Tomme är son till Gunde Hand, vilket visar att Roi och Lekfröjd på DR 282 är bröder till Tomme. Däremot framgår det inte huruvida Esbern också är en i brödraskaran. Lägg märke till att detta är den enda stenen i monumentet med ett kors, kanske har var Tomme kristen eller så hade Esbern gått över till den nya religionen. Korset är ett knutkors, vilket är en inhemsk korsvariant.

DR 283 text

Tranlitterering
× ãsburn × snti × stain × þansi × aftiR × tuma × sun × kuna × hantaR ×

Tolkning
Esbern satte denna sten efter Tomme, son (till) Gunne Hand.


Tillbaka till runstensgalleriet