DR 282

Hunnestadstenen 1

DR 282


Stenen har ingått i det en gång så praktfulla Hunnestadsmonumentet. Monumentet blev tyvärr förstört någon gång mellan 1726 och 1814. Tre av stenarna blev funna 1814 i ett gärde vid Marsvinsholms herrgård, men en runsten var sönderslagen. Eftersom runmonumentet blivit avtecknat under 1600- och 1700-talen insåg man att två bildstenar saknades efter att monumentet förstörts. Av Hunnestad­monumentets två runstenar och tre bildstenar saknas fortfarande dessa två bildstenar och de stenar som finns kvar av monumentet idag är DR 282, DR 283 och DR 284.

DR 282 är kluven i tre delar och runor inskriften är skadade, men tackvare att de tidigaste runforskarna ritade av runstenen innan den fördärvades så känner vi till de förlorade runorna. Runstenen har en yxman avbildad i stenens mitt, kanske är han en väring† eller så har yxmannen en mytologiskt förklaring vi inte känner.

Väringar var de vikingar som vaktade kejsaren i Konstantinopel och som gärna avände yxan som vapen.

DR 282 text

Tranlitterering
× ãsburn × ou(k) × tumi × þiaR × sautu × stain × þansi × a(f)(t)iR × rui × auk × / laikfruþ × sunu × kuna × han(t)aR ×

Tolkning
Esbern och Tomme de satte denna sten efter Roi och Lekfröjd, söner (till) Gunne Hand.


Tillbaka till runstensgalleriet