DR 270

Skivarpsstenen

DR 270


Skivarps socken
Vemmenhögs härad
(nu i Lund vid runstenskullen i Lundagård)

Runstenen upptäcktes på mitten av 1800-talet under kyrkogårdsmuren i Skivarp. Stenen kom därefter att sprängas i tre delar för att muras in i en skorsten och användas som trappa. 1864 blev stenen uttagen och ihopsatt igen av runforskaren Bruzelius. Runstenen restes sedan i samband med universitetets 200 års jubileum 1868 vid Runstenskullen i Lundagård. Skivarpsstenen har fortfarande sin placering i detta 1800-talsmonument i Lundagård utanför arkeologiska institutionen.

DR 270 text

Translitterering
: tumi : risþi : stia : þasni : iftiR : ...Ra : filaka : sia

Tolkning
Tumme reste denna sten efter ..., sin bolagsman.


Runstenskullen

Runstensmonumentet i Lundagård som uppfördes 1864


Tillbaka till runstensgalleriet