DR 258

Bösarpsfragmenten

DR 258

Runorna har imålats på fotografiet


DR 258 består av tre runstensfragment. Om dessa tre runstensfragment kommer från samma sten är oklart, men de är alla funna vid en gård i Södra Virestad. Ett av fragmenten har runinskrift medan de andra två har bildframställningar i form av skepp respektive ansiktsmask. Se liknande bildframställning på DR 314. Frag­menten finns i dag i Lunds Universitets Historiska Museums magasin.

DR 258 text

Translitterering
tuki : sati : ...

Tolkning
Toke satte ...


Tillbaka till runstensgalleriet