rundjur

Runstensgalleri

Skånska (Danska) runstenar

DR258
DR 258
Bösarps-fragmenten
DR270
DR 270
Skivarpsstenen
DR280
DR 280
Skårbystenen 1
DR282
DR 282
Hunnestad- stenen 1
DR283
DR 283
Hunnestad- stenen 2
DR284
DR 284
Hunnestad- stenen 3
DR288
DR 288
Bjäresjöstenen 2
DR295
DR 295
Hällestad-
stenen 1
DR296
DR 296
Hällestad-
stenen 2
DR297
DR 297
Hällestad-
stenen 3
DR298
DR 298
Dalbystenen
DR314
DR 314
Allhelgona- stenen
DR315
DR 315
Lundastenen
(avgjutning)
DR316
DR 316
N Nöbbelövs- stenen
DR317
DR 317
Vallkärrastenen
DR318
DR 318
Håstadstenen
DR325
DR 325
Dagstorps-
stenen
DR330
DR 330
Gårdstånga- stenen 2
DR331
DR 331
Gårdstånga- stenen 3
DR333
DR 333
Örjastenen
DR337
DR 337
Valleberga- stenen
   

Småländska runstenar

Sm55
Sm 55
Rasesten
Sm59
Sm 59
Sm60
Sm 60
Skaftarpsstenen
Sm61
Sm 61
Runstensholms-
stenen
Sm62
Sm 62
Kungsstenen
Sm64
Sm 64
Västhorja-
stenen
Sm121
Sm 121
Sm127
Sm 127
Sm131
Sm 131
Sm132
Sm 132
Sm133
Sm 133
Sunneränga-
stenen
       

Västgötska runstenar

Vg55
Vg 55
Vg56
Vg 56
Vg195
Vg 195
Normanslids-
stenen
Vgnor
Vg nor 1997;280
 

Östgötska runstenar

Og131
Ög 131
Og132
Ög 132
Og134
Ög 134
Og135
Ög 135
Og136
Ög 136
Rökstenen
Og179
Ög 179