rundjur

Runstavar och runkalendrar

Runkalendern är en evighetskalender som började användas under medeltiden. Förlagan till runkalendern var de europeiska kyrkokalendrar som istället för runor hade latinska siffror och bokstäver. Under 1500- och 1600-talen började runforskningen i Sverige, och det är av dessa runforskare som runkalendern och runstaven beskrivs. Runstaven är en avlång trästav där runkalendern är inristad. Under 1600-talet ville statsmakten Sverige att man skulle återinföra användandet av runstavar. Detta gjordes, men de små tryckta pappers­almanackorna kom att konkurrera ut runstaven under samma århundrade.

Runkalenderns uppbyggnad ser ut på följande sätt: den består av två runrader som var placerade under varandra,  och under dessa var olika symboler utsatta. Den översta runraden består av runorna f, u, þ, o, r, k och h som upprepas 52 gånger. Detta är de sju första runorna i futharken , och de reprecenterar de sju veckodagarna. F-runan står för den 1:a januari, u-runan för den 2:a januari och þ-runan för den 3:e januari osv.

Den andra runraden består av 19 stycken runor per månad. Dessa runor är gyllentalen och är inte placerade i en rak följd. De används för att räkna ut när påsken ska inträffa. De används också för att bestämma söndagsbokstaven så man vet vilka runor som ska beteckna vilka veckodagar, eftersom det ändras år från år. För att räkna ut gyllentalet dividerar man årtalet + 1 med 19 och divisionens rest blir det årets gyllental.

Gyllental

De 19 gyllentalsrunorna

Att antalet gyllentalsrunor är 19 har med den kristna kalenerns uppbyggnad att göra. Det tar nämligen en 19-årsperiod för månskiftena att upprepas exakt på samma dagar. När man i Norden ersatte de latinska siffrorna med runor fanns bara 16 tecken i futharken, nämligen fuþorkhniastblmy. För att få 19 runor lade man till tre stycken binderunor (två runor som delar samma huvudstav) arlaug som betsår av a- och l-runan, tvimadr som är en dubblerad m-runa och belgthurs som är en dubblerad þ-runa. 

Arlaug

Binderunorna arlaugs, tvimadrs och belgthurs uppbyggnad