rundjur

Rungaldrar

Runorna användes inte bara som skrivtecken, utan hade också en magisk innebörd. Rungaldrar är symboler sammansatta av runor som användes vid olika besvärjelser. Rungaldrarna var oftast uppbyggda av binderunor och samstavsrunor för att dölja dess betydelse.

Den mest kända rungaldern är ægishjálmur, vilket betyder skräckhjälmen. Ægishjálmur kunde användas till flera olika besvärjelser, som att injaga skräck i fienden, stärka den egna kraften eller vinna kärlek. Ægishjálmur består i grunden av fyrakorslagda m-runor eller R-runor, men den kan ha upp till åtta runor och då ofta med tre halsrunor på varje huvudstav. Rungaldern sattes på bröstet, pannan eller armen. Herzlustafir betyder härdingsstavar, och är en rungalder som användes för att öka sitt mod. Den bars oftats påbröstet.

Traditionerna kring runmagi och rungaldrar har bevarats bäst på Island. Den isländska sångerskan Björk Guðmundsdóttir har rungaldern vegvisir tattuerad på sin arm. Vegvisir är en kompassgalder som ska förhindra att man inte går vilse, både själsligt och bokstavligt.

Aegishjalmur
Rungaldern ægishjálmur

Herzlustafir

Herzlustafir
Två varianter av rungaldern herzlustafir

Vegvisir
Rungaldern
Vegvisir