rundjur

Dalrunor

Dalrunor är den typ av runor som ristades i Dalarna från 1500-talet och ända fram till 1800-talet. Dessa runor skiljer sig i vissa fall från det vanliga runalfabetet, då dalrunorna är mer påverkade av det latinska alfabetet. Runinskrifterna med dalrunor är i huvudsak inristade i trä, och handlar oftast om den hungersnöd som rådde under slutet av 1600-talet och början av 1700-talet. Totalt finns det c:a 250 kända runinskrifter med dalrunor, och de flesta är från Älvdalens socken. I landskapet Dalarna finns däremot inga kända vikingatida runinskrifter.


Dalarna