rundjur

Om mig

Jag som ligger bakom denna hemsida heter Lars Våge Rickard Bindberg och är född 1983. Intresset för runor och runstenar har jag haft till och från sedan jag var i 8-9 års åldern. Då jag kommer från en musikfamilj var väl planerna att utbilda mig inom ämnet efter att ha läst musik på gymnasiet. Så blev dock inte fallet, utan jag började läsa arkeologi vid Lunds universitet 2003.

Efter att ha inriktat mig mot historisk arkeologi, som berör tidsperioden vikingatid fram tills modern tid, har jag även utbildning i byggnadsarkeologi. Mitt huvudintresse inom arkeologi är runor och runstenar samt kyrkor. Eftersom jag är uppvuxen i Huskvarna har jag också ett stort intresse för landskapet Småland.

Min magisteruppsats i historisk arkeologi handlade om runstenar i kyrkomiljö i Jönköpings län, där jag undersökte om runstenarna fungerat som en materiell länk mellan den förkristna religionen och kristendomen, och huruvida run­stenarna placerats på kyrkplatsen före eller efter den första kyrkan byggdes.


runstensfadder

Jag på runstenssafari i Östergötland

Hemsidan kom till för att jag tyckte att det saknades en hemsida på svenska som berör flera aspekter av runstenarna och runornas använgnigsområden. Jag gjorde den naturligtvis också för att jag tyckte att det skulle vara roligt att göra en hemsida.

De senaste åren har jag börjat fotografera de runstenar jag besökt och det materialet har jag samlat på hemsidan. Texterna på hemsidan är mina egna, precis som bilderna. Informationen är i första hand hämtad från akademisk litteratur men också från populärvetenskap. Jag har inte gjort några formella källhänvisningar, utan mina källor finns samlade under källor och litteratur. Förutom dessa böcker finns fler lästips.

Under arbetet med hemsidan har jag fått stor hjälp med design och kodning av Anna Karin Björk och min fru Aili Bindberg.

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta mig på:
lvrb@_tabortdetta_home.se.

Här finns länkar till två mindre artiklar jag skrivit på Vaggeryd kommuns hemsida: