rundjur

Lästips

Böcker


Runlitteratur


Samlingsverk

Sveriges runinskrifter är det verk där alla Sveriges runinskrifter publiceras. Det första bandet kom ut år 1900 och för tillfället är det bara några band kvar som ska färdigställas.

Runskrifterna från de gamla danska landskapen Skåne, Blekinge och Halland, finns publicerade i Runeindskrifter i Danmark.

Ristningarna i Bohuslän finns publicerade i Norges innskrifter med de yngre runer.


Avhandlingar i runologi


Avhandlingar i arkeologi