rundjur

Att läsa en runsten

Att veta var inskriften börjar på en runsten är inte alltid lätt för ett otränat öga, men man kan lära sig några knep. När en runinskrift finns på ett rundjurs kropp börjar man oftast läsa vid rundjurets huvud. Har runstenen två rundjur börjar inskriften i regel vid det rundjur som har sitt huvud längst ner till vänster. Om runslingan istället består av en slinga utan djurhuvud börjar inskriften oftast i den yttre slingan. Vanligen börjar inskriften även på dessa runslingor längst ner till vänster. Om dessa knep inte fungerar så får man leta reda på inskriftens början på annat sätt.

De senvikingatida runstenarnas inskrifter är ofta formelartade, och man kan då lära sig dessa återkommande ord för att hitta textens början. Det vanligaste är att en inskrift börjar med ett eller flera namn, och fortsätter sedan med någon variant av risþi/sati stain þansi eftiR "reste/satte denna sten efter". Efter resarformeln brukar namnet på den döde finnas, och slutligen får man reda på om eller hur den/de som reste stenen varit släkt med den döde.

Stenen nedan har en typisk inskrift som börjar med ett personnamn och fortsätter med en resarformel; sedan får man reda på släktrelationen och slutligen namnet på den döde. Inskriften börjar längst ner till vänster och avslutas på stenens kortsida. Tittar man på stenens bildframställning ser man ett fyrfotadjur längst ner på runstenen. Kanske har djuret placerats på detta sätt för att man ska se var texten börjar, då djuret går i samma riktning som texten.


Läsriktning

: klakR : risþi : stin : þaisi : aftR : su[n] : sin : þur : biaurn :
Glägg (eller Klack) reste denna sten efter sin son Torbjörn.