rundjur
Runsten

Välkommen till hemsidan
Runaskrifft och steenar medh rundska bookstäwer!

Hemsidans namn är 1600-talssvenska, och en erinran om att det var under detta (och föregående) århundrade som runforskningen kom igång på allvar i Skandinavien.

Hemsidan handlar om runor och framför allt om runstenar. Här kan du läsa om de olika futharkernas utveckling och hur runorna har använts under olika tider. Du får också reda på hur man läser en runsten och hur runstenarna har varit målade med mera.

Hemsidans fokus ligger på de sen­vikingatida runstenarna (900-1100 e.Kr.), med en viss tyngdpunkt på de småländska.

I runstens­galleriet har jag samlat information om de runstenar jag besökt och fotograferat.